Contacto

PersonalmenteSantiago 1149 – PB 01 – Rosario, Santa Fe, Argentina.

E-mail: logoterapiarosario@gmail.com

Teléfono: 0341 4477091

FacebookCentro de Análisis Existencial «Viktor Frankl»

Vía Skype: logoterapia.rosario